Close

Privacy info

Merit Link политика за лични данни

Страницата http://www.crown-tools.com(наречена "Страницата") е собственост и се оперира от MERITLINK INT. AG.

Ние се задължаваме да защитаваме Вашите онлайн лични данни. Всяка лична информация събрана ще бъде използвана в съответствие Акта за защита на личните данни от 1998 и друго приложимо законодателство.

Каква информация събираме и как я използваме

Ние няма да събираме лична информация за Вас освен тази, която Вие специално и съзнателно сте ни предоставили. Например такава информация е:

  • Вашето име
  • Вашия и-мейл адрес

Merit Link може да събира информация за вас получена в следствие на употреба на тази страница. Като такава ние можем да събираме и обработваме следната информация за вас:

  • Информация, която ни предоставяте при попълване на формуляра от тази страница. Това включва информацията предоставена по време на създаването на регистрация(акаунт), покупката на продукт, подписка за новости, пощенски материали или запитване за други услуги. Ние можем да изискваме информация когато участвате в конкурси или промоции на страницата или съобщавате за проблеми със страницата.
  • Данни получени от компютър, мобилен телефон или друго устройство, с което вие достъпвате страницата, включително но не ограничено от вашия IP-адрес, локация, време, използван браузер, операционна система или посетена страница.
  • Данни получени в резултат на взаимодействие със страницата.

Ние можем да събираме информация относно вашите маркетингови предпочитания. В съответствие с тях ние можем да се свържем с вас с предложения и информации за интересуващите ви наши стоки и услуги; за целите на проучване на пазарите и за предложения на стоки и услуги от трети страни, след внимателното им проучване от наша страна. Вие можете да промените вашите предпочитания по всяко време като използвате указаните на страницата адреси.

Информацията, която събираме ще бъде също използване за преглед, развитие и подобряване на продуктите и услугите, които предлагаме.

Къде съхраняваме вашите лични данни

Данните и информацията, която събираме, могат да бъде прехвърлени и съхранявани в местоположение извън Европейската икономическа зона ("ЕИЗ"). Те могат да бъдат обработвани от лица извън "ЕИЗ", работещи за нас, наши дъщерни фирми или наши доставчици. Тези лица, освен другото, могат да са ангажирани с изпълнението на вашата поръчка, обработка на данни за плащания, текущо наблюдение или услуги за поискана поддръжка. Чрез предоставяне на вашите данни, вие се съгласявате с това прехвърляне, съхраняване или обработка. Ние от своя страна ще предприемем всички мерки да осигурим, че вашите данни се третират в съответствие с тази политика.

Когато сте избрали парола за достъп до съответните части от тази страница, вие се задължавате да предприемете необходимите мерки за нейното тайно съхранение и опазване.

За съжаление прехвърлянето на информация чрез интернет не може да бъде изцяло сигурно. Въпреки, че ние ще направим всичко възможно да запазим вашите данни, ние не можем да гарантираме сигурността на вашия трансфер на данни дот нашата страница. Всяко изпращане на такива лични данни е на ваш риск. След получаването им при нас, ние ще използваме стриктни процедури и средства за да предотвратим неоторизиран достъп до тях.

Как Merit Link ще използва вашата информация

Ние ще използваме вашата информация да осигурим и персонализираме страницата. Ние можем да използваме вашите данни за контакт, да се свържем с вас. Вашите данни ще ни разрешат да ви информираме за важни функционални промени на страницата ще бъдат използвани за статистически анализи с цел подобряване на предоставеното качеството и услугите към вас. Ние няма да разкриваме информация за нашите клиенти и потребители на трети лица, освен когато това е свързано с предоставяне на услуга към вас, например организиране изпращането на продукти за вас, плащане с кредитна карта, разпращане на и-мейли, маркетингови проучвания и управление на промоционални дейности.

Ще споделя ли Merit Link получената информация?

Merit Link може да споделя вашата информация с фирмите от групата, включително със съществуващите дъщерни и холдингови компании при необходимост.

Ние използваме трети страни за осъществяване на определени дейности от наше име. В.т.ч. изпълнение на поръчки, извършване на наблюдения и инсталации, доставка на пакети, изпращане на пощенски пратки и и-мейлинг, премахване на повтаряща се информация от списъка с клиенти, анализ на данни, осъществяване на маркетингова подкрепа, проследяване на плащания с кредитни карти, предоставяне на клиентски услуги. Тези трети страни имат достъп до личната информация за изпълнение на техните задължения, но не могат да използват информацията за други цели.

За защита от измамни трансакции ние можем да предоставяме лична информация на външни агенции, които могат да проверяват данните в открити или закрити бази данни, както и да запазят запис за такава проверка за бъдещи проверки по сигурността.

Ние можем да споделяме вашата лична информация с внимателно подбрани трети страни, които да се свържат с вас, предлагайки техни продукти и услуги. Вие може да промените вашите предпочитания по всяко време чрез информация на указаните на страницата адреси.

Ние можем да разкриваме ваша лична информация към трети страни ако:

  • имаме основателно основание за това изискващо се по закон, регулация или държавен орган;
  • продаваме или купуваме бизнес или актив, при който случай ние можем да разкрием вашите лични данни на перспективния продавач или купувач на съответния бизнес или актив;
  • наш актив или значителна част от актива се придобива от трета страна, в този случай личните данни на нашите клиенти се превръщат в прехвърляем актив.

Връзки със страници на трети страни

Понякога ние установяваме отношения с фирми на трети страни и на нашата страницата може да има линкове до и от тези страници на трети страни. Ние ще направим възможното да ви осигурим линкове със страници, притежаващи репутация и високо качество, които ние смятаме, че могат да бъдат интересни и да съответстват на вашия профил, но моля да имате предвид също така, че тези страници не се контролират от нас и ние не допринасяме за тяхното съдържание.

Ако използвате линк към страница на трета страна, моля да имате пред вид, че те имат собствена политика на личните данни. След кликване на линка на такава страница, моля да имате предвид, че напускате областта контролирана от Merit Link. Ние не можем да носим отговорност за възникнали претенции за използване на ваши лични данни от страницата на третата страна, за съдържанието на страницата или услугите предложена ви на нея. За това ви призоваваме да проверите предварително политиката по отношение на личните данни на всяка страница на трета страна.

Сигурнаст

Ние се задължаваме да осигурим сигурност на вашата информация. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване ние използваме съответните физически, електронни и управленчески процедури по опазването и съхраняването на данните, които събираме онлайн.

Изменения на нашата политика по лични данни

Merit Link може да променя тази политика по всяко време. Когато го направим, ни ще качим измененията на тази страница. Където това е възможно ние ще известим нашите клиенти и потребители с имейл. Вие от своя страна трябва да проверявате от време на време страницата за изменения.

Сайтът е в процес на поддръжка, съжаляваме за неудобството.