Close

Privacy info

Polityka prywatności Merit Link

Strona http://www.crown-tools.com (dalej "strona") należy i jest zarządzana przez MERITLINK INT. AG.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności w internecie. Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe będą wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie informacje gromadzimy i jak są wykorzystywane

Nie gromadzimy Twoich danych osobowych, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone i świadomie przekazane przez użytkownika. Przykładami tego rodzaju informacji są:

  • Twoje imię i nazwisko
  • Twój adres e-mail

Merit Link może gromadzić informacje, ktore uzyskujemy na podstawie korzystania z naszej strony. Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane:

  • Informacje, które podajesz przy wypełnianiu formularzy na stronie. Obejmuje to informacje podane w momencie tworzenia konta, zakupu produktu, zapisania się na newslettera, wysyłki materiałów lub prośby o inne usługi. Możemy również poprosić o informacje w czasie prowadzenia konkursów lub promocji na stronie oraz podczas zgłaszania problemów ze stroną.
  • Dane otrzymujemy z komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia wykorzystywanego do uzyskania dostępu do witryny, w tym: adresu IP, lokalizacji, czasu, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego lub odwiedzanych stron.
  • Dane otrzymujemy podczas połączenia ze stroną.

Możemy również gromadzić informacje na temat preferencji rynkowych. Zgodnie z preferencjami możemy Cię kontaktować z: ofertami; stronami i informacjami na temat naszych produktów; do celów badania rynku; ze starannie wybranymi stronami trzecimi w celu oferowania i informowania na temat ich produktów i usług. Możesz zmienić ustawienia w dowolnym momencie kontaktując się z nami. Dane kontaktowe widoczne są na stronie.

Zbierane informacje będą również wykorzystywane do oceny oraz pomocy w rozwoju i ulepszaniu oferowanych przez nas produktów i usług.

Gdzie przechowywujemy dane

Dane i informacje uzyskane od użytkownika mogą być przechowywane i przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"). Mogą one być również przetwarzane przez osoby fizyczne działające poza EOG, pracujące dla nas lub przez naszych dostawców. Osoby takie mogą być zaangażowane w wypełnienie zamówienia, przetwarzanie szczegółów płatności, monitorowania zawartości oraz świadczenie usłyg wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe wyrażacie Państwo zgodę na ich transfer, przechowywanie i przetwarzanie. Podejmujemy wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz wykorzystanie zgodnie z polityką prywatności.

W przypadku wyboru hasła umożliwiającego dostęp do pewnych części witryny jesteś zobowiązany do utrzymania hasła w tajemnicy.

Transmisja danych za pośrednictwem internetu nie jest całkowicie bezpieczna. Zapewniamy wszelkie starania aby chronić dane osobowe, nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do strony. Każde przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i podejmowane na własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji używamy ścisłych procedur i zabezpieczeń w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do nich.

Jak Merit Link korzysta z informacji

Będziemy korzystać z informacji w celu prowadzenia i personalizacji strony. Możemy wykorzystać dane do skontaktowania się z Tobą. Twoje dane i informacje pozwolą nam powiadomić o ważnych zmianach na stronie oraz będą wykorzystywane w celach statystycznych i w celu poprawienia oferowanych usług. Nie będziemy ujawniać informacji na temat naszych klientów i użytkowników osobom trzecim, chyba że jest to część świadczonych dla Ciebie usług np.: organizowanie wysyłki produktu, przetwarzania danych kart kredytowych, wysyłanie e-mail, badania rynku i zarządzanie promocjami.

Czy Merit link będzie udostępniać otrzymane informacje?

Merit Link może podzielić się od czasu do czasu informacjami w każdej formie z firmami należącymi do grupy kapitałowej w tym spółkami zależnymi.

Używamy stron trzecich do wykonywanie niektórych czynności w naszym imieniu. Przykładem takich działań może być: realizacja zamówień, przeprowadzanie badań, dostarczanie przesyłek, wysyłanie listów oraz wiadomości e-mail, usuwanie powtarzających się informacji z listy kontaktów, analizy danych, wsparcie marketingowe, przetwarzanie płatności kartami kredytowymi i zapewnienie obsługi klienta. Strona trzecia ma dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonywania swoich funkcji, ale zabrania się im wykorzystania do innych celów.

W celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami możemy przekazać dane osobowe do agencji zewnętrznych w celu weryfikacji tych informacji te zaś mogą przechowywać ewidencję takich kontroli w celu wykorzystania w przyszłych działaniach weryfikacyjnych.

Możemy udostępniać starannie dobrane dane osobowe użytkownika stronom trzecim w celu kontaktu z ofertą i informacjami na temat ich produktów i usług. Możesz zmienić ustawienia w dowolnym momencie kontaktując się z nami. Dane kontaktowe widoczne są na stronie.

Możemy także ujawnić dane osobowe stronom trzecim jeżeli:

  • mamy podstawy by wierzyć, że jest to wymagane przez prawo, rozporządzenia lub organ rządowy;
  • możemy sprzedać lub kupić każdą działalność lub aktywa, w tym przypadku możemy ujawnić swoje dane do potencjalnego sprzedawcy lub nabywcy takiej działalności lub aktywów;
  • nasze aktywa zostały nabyte przez osobę trzecią, w tym przypadku dane osobowe lub dane o klientach będą jednym z przekazywanych aktywów.

Odnośniki do innych stron

Możemy czasem we współpracy z innymi firmami lub stronami trzecimi umieszczać linki do ich stron. Zapewniamy Państwu odnośniki do wysokiej jakości, renomowanych serwisów, których ilość naszym zdaniem będzie odpowiednia dla Ciebie. Prosimy pamiętać jednak że nie administrujemy witryn stron trzecich dlatego nie mamy żadnego wpływu na ich treść.

Po kliknięciu odnośnika do jakiejkolwiek witryny strony trzeciej należy zapoznać się polityką tam ustaloną. Klikając odnośnik opuszczasz obszar kontrolowany przez Merit Link. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie problemy związane z witrynami stron trzecich.

Ochrona

Jesteśmy zobowiązania do zachowania bezpieczeństwa i ochrony danych gromadzonych drogą elektroniczną. W celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu informacji mamy wdrożone odpowiednie procedury organizacyjne, zabezpieczenia elektroniczne i sprzętowe.

Zmiany naszej polityki prywatności

Merit Link może wprowadzać zmiany do niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. Jeśli to zrobimy, będziemy o tym informować na stronie. W niektórych przypadkach możemy powiadomić o zmianach wysyłając e-mail. Należy jednak odwiedzać stronę i zwracać uwagę na wszelkie zmiany.

Strona w trakcie prac konserwacyjnych, przepraszamy za niedogodności.